Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].

Bożena Ostrowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
Telefon: +48 77 461 33 81
Faks: +48 77 461 33 81
Gmina Strzelce Opolskie

logoPCPR

Logo_gmina_strzelce_op

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Strzelcach Opolskich
ul. Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

woj. opolskie
telefon/fax: 77 461 33 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

Poniedziałek  8:00 - 16:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

Dyrektor PCPR
Jolanta Chowaniec

PCPR budynek

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl
 • Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl
 • Internet dla niepełnosprawnych – (zawiera linki przydatne osobom niepełnosprawnym) - idn.org.pl
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - www.rops-opole.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.gov.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich - pup-strzelce.pl
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl
 • Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl
 • Zakład Usług Rehabilitacyjno – Socjalnych - www.zurs.com.pl
 • Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych - www.kcotr.pl
 • Portal dla Osób z Niepełnosprawnością - www.niepelnosprawni.pl
 • Nieodpłatna pomoc prawna - bip.strzelceopolskie.pl (zakładka ,,Nieodpłatna pomoc prawna”)
 • Interwencja kryzysowa - www.interwencjakryzysowa.pl ( na stronie umieszczone są informacje dot. w/w zagadnienia, jak również wykaz ośrodków interwencji kryzysowej w Polsce)
 • Instytut pracy i spraw socjalnych - www.ipiss.com.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - (adres email do kontaktu)
(+48) 22 824-25-01 (sekretariat),
22 823-96-64 (faks),
22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"),
www.niebieskalinia.pl - (strona internetowa)
adres do korespondencji :
ul. Korotyńskiego 13,
Warszawa 02-121.

 • Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka – brpd.gov.pl (strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka)

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:15 – 16:15.
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji