Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich dostępny jest w załącznikach.