Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie jednostki za rok 2023 w załączniku.

Sprawozdanie jednostki za rok 2022 w załączniku.

Sprawozdanie jednostki za rok 2021 w załączniku.

Sprawozdanie jednostki za rok 2020 w załączniku.

Sprawozdanie jednostki za rok 2019 w załączniku.

Sprawozdanie jednostki za rok 2018 w załączniku.