Sprawozdania z działalności PCPR

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2022 rok w załączniku

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2021 rok w załączniku

 

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 rok w załączniku

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2019 rok w załączniku.

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2018 rok w załączniku.

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2017 rok w załączniku.

Sprawozdanie z działalności PCPR za 2016 rok w załączniku