Ocena zasobów Pomocy Społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022r. w załączniku.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r. w załączniku.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r. w załączniku.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r. w załączniku.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r. w załączniku.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016r. w załączniku.