Statut

Na podstawie Uchwały nr XXXVI/I364/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono do  stosowania statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.