Regulamin organizacyjny

  1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostępny w załącznikach.
  2. Uchwała zmieniająca Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dostępny w załącznikach.
  3. Uchwała nr. 314 zmieniająca Regulamin organizacyjny.
  4. Dodano schemat organizacyjny i uchwałę 2021.
  5. 28.07.2021 dodano Uchwałę 445/2021
  6. 28.07.2021 dodano Uchwałę 451/2021