O informacji publicznej

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nałożyła na Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązek uregulowania standardów publikacji BIP.