uchylające Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 1

Z powodu uchybień formalnych uchyla się Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 11.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców” w okresie 12.02.2024 r. - 31.12.2024 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 3/ 2024 pdf 28.79 KB Bożena Ostrowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 styczeń 2024 13:01 Bożena Ostrowska