Powiat Strzelecki – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. działając na podstawie art. 15 ust 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571) oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9.05.2022r.

Z A P R A S Z A
przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wzięcia udziału
w obradach komisji konkursowej oceniającej ofertę złożoną w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej

pn.: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców” określonego w Zarządzeniu Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. z dnia 08.08.2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.09. 2023r. do godz. 8 (włącznie)
w formie pisemnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op.
lub dostarczyć osobiście pod ww. adres
 lub drogą mailową na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA:
Osoby wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w ww. konkursie nie mogą być członkami komisji konkursowej.
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się  01.09.2023 r.
o godz. 10.00.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 16 2023 pdf 3.06 MB Bożena Ostrowska
zaproszenie do konkursu pdf 312.87 KB Bożena Ostrowska
Formularz zgłoszenia do komisji docx 18.59 KB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 1 Oferta docx 38.03 KB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 2 Umowa docx 39.95 KB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 3 Karta formalnej oceny oferty docx 20.66 KB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 4 Karta merytorycznej oceny docx 19.61 KB Bożena Ostrowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 sierpień 2023 07:36 Bożena Ostrowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 sierpień 2023 07:38 Bożena Ostrowska