Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Klauzula informacyjna dla rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich(47-100) przy ul. Chrobrego 5. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora..

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Poprzez email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 77 440 17 82

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu;
- Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji


Podstawa prawna:

-art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – Kodeks Pracy)

-art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)

-art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych)

-art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi takie jak obsługa procesu rekrutacji, systemów informatycznych, niszczenia dokumentów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane:
-do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
-w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie tych danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo:
- prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby bieżących oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani, Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

Wytworzyła: Dyrektor PCPR Jolanta Chowaniec
Data wytworzenia: 2020-09-28 11:42:23
Opublikowała: Bożena Ostrowska
Data publikacji: 2020-09-28 13:46:50
Odsłon: 45
Dziennik zmian