Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Wnioski i załączniki

Wnioski i załączniki 2017

Moduł I


Obszar A zadanie 1 - pomoc w  zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementow oraz oprogramowania

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zasosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zasosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II


Wytworzyła: Bożena Ostrowska
Data wytworzenia: 2017-03-12 23:00:00
Opublikowała: Bożena Ostrowska
Data publikacji: 2017-03-13 09:55:41
Odsłon: 714
Dziennik zmian

Wnioski i załączniki 2016

Załączniki:
załącznik nr 1 - Moduł I i II - Oświadczenie o dochodach
załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i 2
załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie - Obszar C zadanie nr 3 i nr 4
załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B zadanie nr 1
załącznik nr 3 - Moduł I i II - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
załącznik nr 4 - Moduł II - zaświadczenie ze szkoły uczelni

Wkładki dla poszczególnych obszarów:

wkładka Moduł I - Obszar A Zadanie nr 1
wkładka Moduł I - Obszar A Zadanie nr 2
wkładka Moduł I - Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
wkładka Moduł I - Obszar C Zadanie nr 2
wkładka Moduł I - Obszar C Zadanie nr 3
wkładka Moduł I - Obszar C Zadanie nr 4
wkładka Moduł I - Obszar D

Oświadczenie:
oświadczenia o zwrocie kosztów dojazdu

KOSZTORYSY:
Kosztorys obszar C zadanie 3
Kosztorys Obszar C zadanie 4

 

Wytworzyła: Administrator
Data wytworzenia: 2016-10-18 11:41:22
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-10-18 13:41:44
Odsłon: 1021
Dziennik zmian