Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Strona główna Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia oraz orzeczenia o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia. Ponadto w Powiatowym Zespole osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz składać wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Szczegółowe zasady określają Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1110) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności  u osób  w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2003 r. Nr 17, poz. 162, z poźn. zm.)

Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-09-22 11:00:04
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-09-22 13:01:42
Odsłon: 1061
Dziennik zmian